top of page

Malby

Inspiračním zdrojem pro tento obraz byl konkretní můstek. Most nad řekou je symbolem odchodu a pomíjivosti lidského bytí, naopak voda symbolizuje život a možnost nového začátku. Fascinovala mě představa,že po mostě tehdy skutečně chodili konkrétní lidé se svými životními příběhy. Obraz je malován expresivním rukopisem, který vyjadřuje nelehkou existenciální situaci.

Náhlá anonymita 1 až 4.

Jedná se cyklus figurálních maleb, který zobrazuje portréty fiktivních postav, které byly uvrženy do anonymity ať už válkou, životní situací nebo jinými okolnostmi.

bottom of page